Antikvarisk rehabilitering

Oscarsgate-43, antikvariske arbeider på fasader og innvendig i trappeoppganger.

Eldre bygninger skal ivaretas i forhold til sin alder. Antikvarisk rehabilitering er derfor en svært viktig fagområde for oss. Vi benytter oss av produkter og teknikker som står til prosjektets alder. Arbeid med kalk er svært viktig i denne sammenhengen.

For sameiet Niels Juelsgate 8 utførte vi antikvarisk fasaderehabilitering med NHL kalk samt rehabilitering av ornamenter, vindusmaling og utskifting av nedløpsrør.

 

Bedriften er er sentralt godkjent i tiltaksklasse 2