Antikvarisk rehabilitering

Buer Bygningsvern bruker i antikvarisk bygningsvern ren NHL kalkmørtel som pussmørtel og kalkmaling eller silikatmaling på overflatebehandling. Rehabilitering av fasader med kalkprodukter, fukt, kjellere, balkonger, tagging, kjellere, overvannshåndtering, vinduer, trapperom og portrom 

Mulige behandlingsmetoder er:

  • Kjemisk rens av maling
  • Sandblåsing
  • Tradisjonelle mur og pussarbeider
  • Gipsarbeider
  • Malerarbeider på dører og vinduer
  • Fasademaling

Oscarsgate-43, antikvariske arbeider på fasader og innvendig i trappeoppganger.

Eldre bygninger skal ivaretas i forhold til sin alder. Antikvarisk rehabilitering er derfor en svært viktig fagområde for oss. Vi benytter oss av produkter og teknikker som står til prosjektets alder. Arbeid med kalk er svært viktig i denne sammenhengen.

For sameiet Niels Juelsgate 8 utførte vi antikvarisk fasaderehabilitering med NHL kalk samt rehabilitering av ornamenter, vindusmaling og utskifting av nedløpsrør.

Sofies gate 86 under arbeid i 2020. Det arbeides med kalkmørtel og kalkmaling.

Sofies gate 86 ble ferdigstilt i 2020.

Bedriften er er sentralt godkjent i tiltaksklasse 2