Betongrehabilitering og katodisk beskyttelse

Betongrehabilitering for Ravnåsen BRL. Utført 2018.

Betongrehabilitering i Cicignongate i Fredrikstad.

Prosjektet over omfattet betongrehabilitering ute og i alle trappoppganger, overflatebehandling av veggene og omfattende flisutbedringer i trappoppgangene.

Vi kan også hugge ned balkonger og støpe nye på plassen.