Betongrehabilitering og katodisk beskyttelse

Buer Bygningsvern utfører betongrehabilitering på fasader og balkonger. Sprekkrehabilitering med injisering av epoksy eller polyuretan for å feste eller vanntetting. På balkonger benyttes epoksy eller polyuretan membran på horisontale betongflater.  

Rehabilitering av fasader og balkonger, parkeringshus og garasjer, reparasjon av riss og sprekker, katodisk beskyttelse, etterisolering og forsterkning.

Prinsippet for mekanisk reparasjon av betong: – Merking av skader/meislingsareal – fjerning av betong – rengjøring av korrodert armering – rengjøring av sårflatene – eventuell montering av ny/komplementerende armering – påføring av korrosjonsbeskyttelse – forskaling – forvanning/påføring av heftbro – utfylling med PCC reparasjonsmørtel – etterbehandling

Vi har kompetansebevis fra Betongopplæringsrådet for gjennomføring betongrehabilitering og sprøytebetong og er medlem i Norsk forening for betongrehabilitering.

Betongrehabilitering for Ravnåsen BRL. Utført 2018.

Prosjektet over omfattet betongrehabilitering ute og i alle trappoppganger, overflatebehandling av veggene og omfattende flisutbedringer i trappoppgangene.

Vi kan også hugge ned balkonger og støpe nye på plassen.

Rådhusgt. 25, Norges Rederiforbund, gjennomført 2019.

Betongrehabilitering i Rådhusgata 25.

Munkedamsveien 100, rehabiliteringsarbeider

Fra armeringsarbeidene på balkonger i Munkedamsveien 100.

Her er det lagt membran på balkonger i Munkedamsveien 100.

Fra betongrehabiliteringsarbeider på Oscarsborg festning.

.