Puss og overflatebehandling

Buer Bygningsvern AS  utfører puss på tegl, leca og betong samt etterisolering av fasader.

Jeløy radio ble ferdigstilt i 2020.

På Jeløy radio utførte vi i 2020 nedhugging av hele pussen og bygget den opp med kalkmørtel og 2 K silikatmalingen Keim Purkristalat. Oppdragsgiver var Telenor og prosjekterende var Multiconsult.

Eilert Sundts gate 18 i arbeid i 2020.

Eilert Sundts gate 18 ferdigstilt i 2020. Her har vi hatt full rehabilitering av sameiet. Arbeidet er utført med kalkmørtel og kalkmaling.

Her er en av våre dyktige murere i arbeid på Eilert Sundts gate 18.

Eilert Sundts gate 18 ferdigstilt i 2020.

Munkedamsveien 100 (under) ble gjennomført i 2019 for sameiet med prosjektering fra Multiconsult. Alle balkonger ble revet ned og bygget opp igjen og Buer Bygningsvern har gjort full oppussing av fasaden.

Prosjektet Munkedamsveien 100 ble gjennomført i 2019.

.