Puss og overflatebehandling

Thomes Heftyesgate 47.

Buer Bygningsvern AS utfører alt i pussarbeider og overflatebehandling. Prosjektet på bildet over er i sameiet Thomes Heftyesgate 47. Dette arbeidet ble gjennomført i 2017 og 2018. Her hugget vi ned gamle balkonger og støpte nye på plassen. Foruten pussrehabilitering utførte vi her også utskiftingen av nedløpsrørene og ny tekking av tårnene.

Thomas Heftyes gate 47, fasade- og balkongrehabilitering under arbeid.