Skifer og naturstein

Grunnmur, støttemur, kledning og piper.

Grunnmur i naturstein etter rehabilitering.

Vi utbedrer og foretar ommuring av mur i naturstein. På prosjektet på bildene er det benyttet NHL 5 kalkmørtel.

Grunnmur i naturstein før rehabilitering.

Vi utfører tørrmuring på Fløisbonn gård på Kolbotn.

Tørrmuring på Fløisbonn gård.

.