Rensearbeider

Kjemisk fasaderens med varmt høytrykkvann og fjerning av tagging.

Å rense uten å ødelegge…

 

… krever erfaring og kunnskap.

.