Eilert Sundtsgate 26

Eilert Sundtsgt 26, fasader med nhl kalkmørtel og kalkmaling. Nye dører og vinduer, brannsikring og flis i portrom

Oscars gate 71

Stål og støpearbeider.

Oscarsgate 71, utført egenkontroll + intern systematisk kontroll av stål og støpearbeider.

Jeløy radio

Før påbegynt fasaderehabilitering

Jeløy radio utenfor Moss.

På Jeløy radio er vi i gang med nedhugging av hele pussen og skal bygge den opp med kalkmørtel og 2 K silikatmalingen Keim Purkristalat. Oppdragsgiver er Telenor og prosjekterende er Multiconsult.

Jeløy radio er påbegynt i 2020.